24th (Friday) & 25th (Saturday) September, 2021, In Person + Online, Venue - Hotel Le Meridien Gurugram, Delhi NCR

Course Directors and Faculties

International Course Directors
Dr. Ashish Gupta, Canada
Dr. Bart Dolmatch, USA
Dr. Ingemar Davidson, USA
Dr. Jackie Ho, Singapore
Dr. Naresh Govindarajanthran, Malaysia
Dr. Sandeep Ra Pandey, Nepal
Dr. Sanjay Nadkarni, Australia
Dr. Sergio Glanesini, Italy
Dr. Shantonu Kumar Ghosh, Bangaladesh
Dr. Thoetphum Benyakorn, Bangkok

National Course Directors
Dr. Ajay Yadav, Delhi
Dr. Ajit K Yadav, Delhi
Dr. Ambarish Satwik, Delhi
Dr. Rajiv Parakh, Gurugram
Dr. Sandeep Aggarwal, Delhi
Dr. Tapish Sahu, Gurugram
Dr. Tarn Grover, Gurugram
Dr. V S Bedi, Delhi
Dr. Virender K Sheorain, Gurugram
National Faculty
Dr. Ajay Kumar, Gurugram
Dr. Ajay Savlania, Punjab
Dr. Amish P. Mhatre, Mumbai
Dr. Ashutosh Aher, Nashik
Dr. Ashish Airen, Jaipur
Dr. Dayananda Lingegowda, Kolkata
Dr. Devender, Hyderabad
Dr. Dhanesh Kamerkar, Pune
Dr. Dharmik Bhuva, Nagpur
Dr. Dinesh Yadav, Gurugram
Dr. Gorky Medhi, Sikkim
Dr. Gireesh Warawdekar
Dr, Govind Prasad, Jaipur
Dr. Gulshan Mukhiya, Udaipur
Dr. Gurit Singh, Jammu
Dr. H S Bhandari, Haldwani
Dr. Manas Ranjan Kar, Bhurmestwar
Dr. Manish Jain, Gurugram
Dr. Manohar, Gwaliar
Dr. N Sekar, Chennal
Dr. Nihar Pradhan, Hyderabad
Dr. Nikhil Sharma, Delhi
Dr. Nilu Dhoot, Kolkata
Dr. Nischal Kundaragi, Banglore
Dr. Nishant Singla, Faridabad
Dr. Manju Bharat , Bangalore
Dr. P N Gupta, Gurugram
Dr. Pankaj J Banode, Nagpur
Dr. Reetesh Sharma, Gurugram
Dr. Robbie George, Bangalor
Dr. Rohit Gupta, Nagpur
Dr. S Manikanda Prabhu, Chennale
Dr. Salil Jain, Gurugram
Dr. Samir Tawakley, Noida
Dr. Saurabh Rai, Bangalore
Dr. SR Subramanian, Chennai
Dr. Unnikrishnan M, Thrivananthpuram
Dr. Vijay Thakore, Vadodara
Dr. Vinit Paliwal , Singapore
Dr. Vikram Kalra, Delhi
Dr. Vikram Patra, Delhi
Dr. Vimal Someshwar, Mumbai
Dr. Vineet Arya, Delhi
Dr.UC Arora, Agra
Dr, Yadav Munde, Pune